Mac

Her kan du finde tips & tricks til din Macbook.

          Genvej           Beskrivelse
Kommando-X Klip det valgte emne ud, og kopier det til udklipsholderen.
Kommando-C Kopier det valgte emne til udklipsholderen. Dette virker også for arkiver i Finder.
Kommando-V Indsæt udklipsholderens indhold i det aktuelle dokument eller program. Dette virker også for arkiver i Finder.
Kommando-Z Fortryd den forrige kommando. Du kan derefter trykke på Kommando-Skift-Z for at udføre funktionen Gentag, som annullerer fortrydelseshandlingen. I nogle programmer kan du fortryde og gentage flere kommandoer.
Kommando-A Vælg alle emner. 
Kommando-F Find emner i et dokument, eller åbn et Find-vindue.
Kommando-G Find igen: Find den næste forekomst af et emne, der er fundet tidligere. Du kan finde den forrige forekomst ved at trykke på Kommando-Skift-G.
Kommando-H Skjul det forreste programs vinduer. Hvis du vil se det forreste program, men skjule alle andre programmer, skal du trykke på Kommando-Alternativ-H.
Kommando-M Minimer det forreste vindue til Dock. Hvis du vil minimere alle vinduer i det forreste program, skal du trykke på Kommando-Alternativ-M.
Kommando-N Nyt: Åbn et nyt dokument eller vindue.
Kommando-O Åbn det valgte emne, eller åbn en dialog for at vælge et arkiv, der skal åbnes.
Kommando-P Udskriv det aktuelle dokument.
Kommando-S Arkivér det aktuelle dokument.
Kommando-W Luk det forreste vindue. Hvis du vil lukke alle vinduer i programmet, skal du trykke på Kommando-Alternativ-W.
Kommando-Q Luk programmet.
Alternativ-Kommando-Esc Gennemtving lukning: Vælg et program, der skal tvinges til at lukke. Eller tryk på Kommando-Skift-Alternativ-Esc, og hold tasterne nede i tre sekunder for at tvinge det forreste program til at lukke.
Kommando-mellemrumstasten Spotlight: Vis eller skjul Spotlight-søgefeltet. Hvis du vil udføre en Spotlight-søgning fra et Finder-vindue, skal du trykke på Kommando-Alternativ-Mellemrumstasten. Hvis du bruger flere indtastningsenheder til at skrive på forskellige sprog, kan det ske, at brugen af genvejene skifter indtastningsenhed i stedet for at åbne Spotlight.
Mellemrumstast Vis: Brug funktionen Vis til at se en eksempelvisning af det valgte emne.
Kommando-tabulator Skift programmer: Skift til det næstsenest anvendte program på en liste med åbne programmer. 
Skift-Kommando-tilde (~) Skift vinduer: Skift til det næstsenest anvendte vindue i det forreste program. 
Skift-Kommando-3 Skærmbillede: Tag et skærmbillede af hele skærmen. Her kan du læse om flere genveje til skærmbilleder.
Kommando-komma (,) Indstillinger: Åbner indstillingerne for det forreste program.

 

Genveje til vågeblus, log ud og luk ned

               Genvej               Beskrivelse
Afbryderknap Tryk her for at tænde Mac-computeren eller afbryde computerens vågeblus.

Hold knappen inde halvandet sekund, mens din Mac er aktiv: Der vises en dialog, hvor du kan vælge mellem at sætte computeren på vågeblus, genstarte den eller slukke den. Hvis du ikke gider vente halvandet sekund, kan du trykke på Kontrol–afbryderknappen eller Kontrol–skub medie ud  .*

Hold knappen inde fem sekunder for at tvinge Mac-computeren til at slukke.

Kontrol-Kommando-afbryderknappen Tving Mac-computeren til at genstarte.*
Kontrol–Skift–afbryderknappen eller 
Kontrol–Skift–skub medie ud 
Sæt en eller flere skærme på vågeblus.*
Kontrol-Kommando-skub medie ud  Luk alle programmer, og genstart Mac-computeren. Hvis der er ændringer i åbne dokumenter, som ikke er blevet arkiveret, bliver du spurgt, om du vil arkivere ændringerne.*
Kontrol–Alternativ–Kommando–afbryderknappen eller 
Kontrol–Alternativ–Kommando–skub medie ud 
Luk alle programmer, og luk Mac-computeren. Hvis der er ændringer i åbne dokumenter, som ikke er blevet arkiveret, bliver du spurgt, om du vil arkivere ændringerne.*
Skift-Kommando-Q Log af din macOS-brugerkonto. Du bliver bedt om at bekræfte.
Alternativ-Skift-Kommando-Q Log af din macOS-brugerkonto med det samme uden at blive bedt om at bekræfte.

*Gælder ikke for tastaturer med Touch Bar.

Dokumentgenveje

               Genvej               Beskrivelse
Kommando-B Gør den valgte tekst fed, eller slå fed tekst til og fra. 
Kommando-I Gør den valgte tekst kursiv, eller slå kursiv tekst til og fra.
Kommando-U Understreg den valgte tekst, eller slå understregning til og fra.
Kommando-T Vis eller skjul vinduet Skrifter.
Kommando-D Vælg mappen Skrivebord fra en åben dialog af typen Åbn eller Arkivér.
Kontrol-Kommando-D Vis eller skjul definitionen på et markeret ord.
Skift-Kommando-kolon (:) Vis vinduet Stavekontrol og grammatik.
Kommando-semikolon (;) Find forkert stavede ord i dokumentet.
Alternativ-Slettetast Slet ordet til venstre for indsættelsespunktet.
ctrl-H Slet tegnet til venstre for indsættelsespunktet. Du kan også bruge Slettetasten.
ctrl-D Slet tegnet til højre for indsættelsespunktet. Du kan også bruge Fn-Slettetasten.
Fn-Slet Slet fremad på tastaturer uden tasten Slet frem  . Du kan også bruge ctrl-D.
ctrl-K Slet teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af linjen eller afsnittet.
Kommando-Slet Vælg Slet eller Arkivér ikke i en dialog med knappen Slet eller Arkivér ikke.
Fn-pil op Side op: Rul en side op. 
Fn-pil ned Side ned: Rul en side ned.
Fn-venstre pil Home: Rul til starten af dokumentet.
Fn-højre pil End: Rul til slutningen af dokumentet.
Kommando-pil op Flyt indsættelsespunktet til starten af dokumentet.
Kommando-pil ned Flyt indsættelsespunktet til slutningen af dokumentet.
Kommando-venstre pil Flyt indsættelsespunktet til starten af den aktuelle linje.
Kommando-højre pil Flyt indsættelsespunktet til slutningen af den aktuelle linje.
Alternativ-venstre pil Flyt indsættelsespunktet til begyndelsen af det forrige ord.
Alternativ-højre pil Flyt indsættelsespunktet til slutningen af det næste ord.
Skift-Kommando-pil op Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og begyndelsen af dokumentet.
Skift-Kommando-pil ned Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af dokumentet.
Skift-Kommando-venstre pil Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og begyndelsen af den aktuelle linje.
Skift-Kommando-højre pil Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af den aktuelle linje.
Skift-pil op Udvid tekstvalget til det nærmeste tegn med samme vandrette placering på linjen over.
Skift-pil ned Udvid tekstvalget til det nærmeste tegn med samme vandrette placering på linjen under.
Skift-venstre pil Udvid tekstvalget et tegn til venstre.
Skift-højre pil Udvid tekstvalget et tegn til højre.
Alternativ-Skift-pil op Udvid tekstmarkeringen til begyndelsen af det aktuelle afsnit, og tryk igen for at udvide yderligere til begyndelsen af det efterfølgende afsnit.
Alternativ-Skift-pil ned Udvid tekstmarkeringen til slutningen af det aktuelle afsnit, og tryk igen for at udvide yderligere til slutningen af det efterfølgende afsnit.
Alternativ-Skift-venstre pil Udvid tekstmarkeringen til begyndelsen af det aktuelle ord, og tryk igen for at udvide yderligere til begyndelsen af det efterfølgende ord.
Alternativ-Skift-højre pil Udvid tekstvalget til slutningen af det aktuelle ord og ved yderligere tryk derefter til slutningen af det efterfølgende ord.
ctrl-A Flyt til begyndelsen af en linje eller et afsnit.
ctrl-E Flyt til slutningen af en linje eller et afsnit.
Ctrl-F Flyt et tegn fremad.
ctrl-B Flyt et tegn tilbage.
ctrl-L Centrer markøren eller markeringen i det synlige område.
ctrl-P Flyt en linje op.
ctrl-N Flyt en linje ned.
ctrl-O Indsæt en ny linje efter indsættelsespunktet.
ctrl-T Skift tegnet bag indsættelsespunktet ud med tegnet foran indsættelsespunktet.
Kommando-venstre krøllet parentes ({) Juster til venstre.
Kommando-Højre krøllet parentes (}) Juster til højre.
Skift-Kommando-Skift-lodret streg (|) Juster i midten.
Alternativ-Kommando-F Gå til søgefeltet. 
Alternativ-Kommando-T Vis eller skjul en værktøjslinje i et program.
Alternativ-Kommando-C Kopier format: Kopier formateringsindstillingerne for det valgte emne til udklipsholderen.
Alternativ-Kommando-V Sæt format ind: Anvend det kopierede format på det valgte emne.
Alternativ-Skift-Kommando-V Indsæt og tilpas format: Anvend formatet for det omgivende indhold på det emne, der er indsat i indholdet.
Alternativ-Kommando-I Vis eller skjul infovinduet.
Skift-Kommando-P Sidelayout: Viser et vindue til valg af dokumentindstillinger.
Skift-Kommando-S Åbn dialogen Arkiver som, eller kopier det aktuelle dokument.
Skift-Kommando-
Minus (-)    
Gør det valgte emne mindre.
Skift-Kommando-
Plus (+)
Gør det valgte emne større. Med Kommando-lighedstegnet (=) udføres den samme funktion.
Skift-Kommando-
Spørgsmålstegn (?)
Åbn menuen Hjælp.

Finder-genveje

          Genvej           Beskrivelse
Kommando-D Kopiér de valgte arkiver.
Kommando-E Skub den valgte disk eller enhed ud.
Kommando-F Start en Spotlight-søgning i Finder-vinduet.
Kommando-I Vis vinduet Vis Info for et markeret arkiv.
Skift-Kommando-C Åbn vinduet Computer.
Skift-Kommando-D Åbn mappen Skrivebord.
Skift-Kommando-F Åbn vinduet Alle mine arkiver.
Skift-Kommando-G Åbn et vindue af typen Gå til mappe.
Skift-Kommando-H Åbn hjemmemappen for den aktuelle macOS-brugerkonto.
Skift-Kommando-I Åbn iCloud Drive.
Skift-Kommando-K Åbn vinduet Netværk.
Alternativ-Kommando-L Åbn mappen Overførsler.
Skift-Kommando-O Åbn mappen Dokumenter.
Skift-Kommando-R Åbn vinduet AirDrop.
Skift-Kommando-T Føj det valgte Finder-emne til Dock (OS X Mountain Lion eller en tidligere version).
Kontrol-Skift-Kommando-T Føj det valgte Finder-emne til Dock (OS X Mavericks eller en nyere version).
Skift-Kommando-U Åbn mappen Hjælpeprogrammer.
Alternativ-Kommando-D Vis eller skjul Dock. Dette virker også ofte, selv om du ikke er i et Finder-vindue.
Kontrol-Kommando-T Føj det valgte emne til indholdsoversigten (OS X Mavericks og nyere versioner).
Alternativ-Kommando-P Skjul eller vis stien i Finder-vinduer.
Alternativ-Kommando-S Skjul eller vis indholdsoversigten i Finder-vinduer.
Kommando-skråstreg (/) Skjul eller vis statuslinjen i Finder-vinduer.
Kommando-J Vis oversigtsvalg.
Kommando-K Åbn vinduet Opret forbindelse til server.
Kommando-L Gør det valgte emne til et link.
Kommando-N Åbn et nyt Finder-vindue.
Skift-Kommando-N Opret en ny mappe.
Alternativ-Kommando-N Opret en ny smart mappe.
Kommando-R Vis det oprindelige arkiv for den valgte henvisning.
Kommando-T Skjul eller få vist fanelinjen, når en enkelt fane er åben i det aktuelle Finder-vindue.
Skift-Kommando-T Vis eller skjul en Finder-fane.
Alternativ-Kommando-T Skjul eller vis værktøjslinjen, når en enkelt fane er åben i det aktuelle Finder-vindue.
Alternativ-Kommando-V Flyt: Flyt de arkiver, du har placeret i udklipsholderen, fra deres oprindelige placering til den aktuelle placering.
Alternativ-Kommando-Y Se et Vis-lysbilledshow af de valgte arkiver.
Kommando-Y Brug funktionen Vis til at se en eksempelvisning af de valgte arkiver.
Kommando-1 Se emnerne i et Finder-vindue som symboler.
Kommando-2 Se emnerne i et Finder-vindue som en liste.
Kommando-3 Se emnerne i et Finder-vindue som kolonner. 
Kommando-4 Se emnerne i et Finder-vindue med Cover Flow.
Kommando-venstre klamme ([) Gå til forrige mappe.
Kommando-højre klamme (]) Gå til næste mappe.
Kommando-pil op Åbn den mappe, der indeholder den aktuelle mappe.
Kommando-ctrl-pil op Åbn den mappe, der indeholder den aktuelle mappe, i et nyt vindue.
Kommando-pil ned Åbn det valgte emne.
Kommando-Mission Control Vis skrivebordet. Dette virker, selv om du ikke er i et Finder-vindue.
Kommando-lysstyrke op Slå destinationsskærmtilstand til eller fra.
Kommando-lysstyrke ned Slå skærmdublering til eller fra, når der er mere end en enkelt skærm tilsluttet Mac-computeren.
Højre pil  Åbn den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
Venstre pil Luk den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
Alternativ-dobbeltklik Åbn en mappe i et separat vindue, og luk det aktuelle vindue.
Kommando-dobbeltklik Åbn en mappe på en separat fane eller i et separat vindue.
Kommando-Slet Flyt det valgte emne til papirkurven.
Skift-Kommando-Slet Tøm papirkurven.
Alternativ-Skift-Kommando-Slet Tøm papirkurven uden en bekræftelsesdialog.
Kommando-Y Brug funktionen Vis til at se en eksempelvisning af de valgte arkiver.
Alternativ-lysstyrke op Åbn skærmindstillingerne. Begge lysstyrketaster kan bruges til denne genvej.
Alternativ-Mission Control Åbn Mission Control-indstillingerne.
Alternativ-lydstyrke op Åbn lydindstillingerne. Alle lydstyrketaster kan bruges til denne genvej.
Kommandotasten, når du trækker med musen Flyt det element, der trækkes med musen, til en anden enhed eller placering. Markøren ændres, mens du trækker emnet.
Alternativtasten, når du trækker med musen Kopiér det element, der trækkes med musen. Markøren ændres, mens du trækker emnet.
Alternativ-Kommando, mens du trækker Gør det element, der trækkes, til et link. Markøren ændres, mens du trækker emnet.
Alternativ-klik på en infotrekant Åbn alle mapper i den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
Kommando-klik på et vindues titel Se de mapper, som indeholder den aktuelle mappe.