Mål og indholdsplaner

Det handler om børnene

Skolerne i Vejle kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel (SFO/ skolefritidsordning), hvor der samarbejdes om børnenes læring og udvikling. I skolens fritidsdel er det engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som skaber rammerne for børnenes leg og læring. De arbejder for at skabe forskellige fritidsmiljøer med nærvær, tid til fordybelse og det at kunne gribe børnenes egne initiativer som nogle af grundstenene.

En af pædagogernes styrker er, at de arbejder både i skolen og SFO’en, hvorved de får et godt indblik i det enkelte barns trivsel og udvikling samt muligheden for at bringe den gode relation ind i skoledagen og skabe bedre læring og helhed for barnet.

Børns fritid har stor betydning for deres trivsel, dannelse, udvikling og læring. I fritiden skabes og vedligeholdes der relationer og fællesskaber på tværs af klasser og årgange, og barnets selvfølelse udvikles i disse forskellige arenaer. En læring og udvikling der også har en stor betydning i deres tilegnelse af faglig viden.

På Hældagerskolens SFO arbejder vi ud fra Vejle kommunes mål og indholdsplaner. Vi arbejder konkret med de 9 fokusområder som er: Identitet og venskaber, leg, læring og mestring, krop, bevægelse og sundhed, demokrati og medbestemmelse, kreativitet og innovation, samfundet omkring skolen, mangfoldighed og inklusion, natur og science samt digital teknologi . (læs mere på hjemmesiden)

Med udgangspunkt heri har Hældagerskolens SFO et mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter, som både er planlagte og frie i deres ramme/kontekst, men som alle bygger på pædagogiske overvejelser . De henvender sig derved til de forskellige behov og ønsker, der er i en børnegruppe – det er jo deres fritid.

Venlig hilsen

Personalet i SFO


Skolen i bevægelse


Grundlag for mål og indhold i SFO


Mål og indhold i SFO


Identitet og venskaber


Leg, læring og mestring


Krop, bevægelse og sundhed


Demokrati og medbestemmelse


Kreativitet og innovation


Samfundet omkring Skolen

Mangfoldighed og inklusion 


Et inkluderende voksenfællesskab


Børn med varierende funktionsnedsættelse


Natur og science


Digital teknologi


Samarbejde med forældre