Loyalitet overfor skolen

Vi er loyale overfor de beslutninger, der er truffet i fællesskab på skolen. Vi værdsætter kritisk stillingtagen, da det er med til at opkvalificere beslutningerne.