Konsultation Plus

Konsultation Plus er et tværfagligt team, der giver ledere og medarbejdere konsultativ bistand, når de har en bekymring for et barn og en familie. Læs mere på www.vejle.dk/tvaers

 

De faste medlemmer af tværsteamet:

Søren Klindt, Skoleleder på Hældagerskolen – mødeleder

Anja Riis, Socialrådgiver – TCBU

Natascha Blak Fyrst Christensen,  Psykolog – TCBU

Mette Tønnes-Madsen og Bitten Popp Lindbjerg, sundhedsplejersker
 

Mødedatoer

Konsultaion Plus har fastlagte møder om torsdagen i tidsrummet 12.00 – 14.00 ca. én gang om måneden.

Møderne aflyses, hvis der ikke er bekymringer til drøftelse.

Alle møder foregår på Hældagerskolen.

 

Sådan får man sin bekymring på tværsteammødet

Vurderer man, at en bekymring bør drøftes i tværsteamet, kontaktes skoleleder Søren Klindt senest 7 dage før mødets afholdelse. Formularen ”Indstilling til tværsteam” skal sendes samtidig som fil. Bekymringen skal inden være drøftet med nærmeste leder og denne kan evt. deltage på mødet. Mødelederen sætter punktet på dagsordenen og sender det til medlemmerne.

Skemaer – se  www.vejle.dk/tvaers

 

Kontaktoplysninger på mødeleder:

Skoleleder Søren Klindt

sokli@vejle.dk

M: 21 75 24 28