Grønt Flag – Grøn Skole

Hældagerskolen er en Grønt flag, Grøn skole. Det betyder, at elever og ansatte arbejder på at gøre vores skole mere miljøbevist. Hældagerskolen har været Grøn flag, Grøn skole siden 2009

 I forbindelse med årets tema nedsættes der hvert år et miljøråd, der er med til at udarbejde miljøordensregler og handleplan for skolens miljøarbejde.  Samtidig er der for eleverne i miljørådet en opgave i, at få formidlet temaet ud til de elever der ikke skal arbejde konkret med emnet. Derudover skal vi holde fokus på, at vi stadig skal tænke på miljøet i forhold til vores forbrug af vand, energi, papir og sortering af affald, så der kan genbruges mest muligt.  

Grønt Flag Grøn Skole tilbyder 10 forskellige temaer, som skolen kan vælge at arbejde med. Skolen kan frit vælge imellem temaerne, og der er ingen rækkefølge i, hvilke temaer man arbejder med. Vi har i de seneste år blandt andet arbejdet med Transport og vand, Bæredygtigt forbrug, og dette har ført til, at vi hver år får tildelt det grønne flag.  Det grønne flag er et symbol på, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift.

De 10 temaer er:

Bæredygtigt forbrug

Vand

Affald

Energi

Natur

Økologisk produktion

Transport

Friluftsliv

Hverdagens kemi

Klimaforandringer